ARTIKEL

MEMPERINDAH KEINDAHAN DUNIA


 Rabu, 18 November 2015 


MEMPERINDAH KEINDAHAN DUNIA

Seberapakah Cinta Kita Terhadap Tanah Air? Kiranya Anda Perlu Meresapi Lirik Lagu Karya Maladi Ini Agar Lebih Mencintai Bumi Pertiwi Dan Menjaganya. Sejatinya Dengan Menjaga Kelestarian Alam Negeri Inilah, Bangsa Ini Dapat Menghargainya. Hanya Yang Terjadi, Kerap Kali Keserakahan Duniawi Meluruhlantakkan Keindahannya. Hingga Tinggalah Hutan-hutan Gundul, Lubang-lubang Tambang Menganga Hasil Eksploitasi Alam Tanpa Batas.

Sejatinya Pula Negeri Ini Sangat Subur Makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, Sebelum Bentangan Dan Hamparan Sawan Nan Hijau Berubah Rupa Berganti Belantara Beton Nan Menjulang Tinggi, Yang Atas Nama Pembangunan Seakan ''merestui'' Setiap Langkah Pemuka Negeri Ini Untuk Mengkomersilkan Setiap Jengkal Lahan Yang Ada.

Sungguh Pilu Sekali, Ketika Tanah Air Kita Berubah Rupa Menjadi Bangunan Modern Tanpa Memperhitungkan Keindahan Alam Dalam Dan Melupakan Kehijauan Lingkungan.

Semata-mata Kehidupan Manusia Hanya Berpathokan Kepada Materi, Status, Dan Kemakmurannya Tanpa Memikirkan Lingkungan Alam Untuk Melestarikannya. Ya, Mereka (alam) Hanya Diam, Tetapi Ketika Anda Sudah Benar-benar Tak Memperdulikan Lagi, Lihat Dan Tunggulah Ketika Tuhan Murka, Maka Atas Dengan Melalui Alam, Apapun Yang Anda Miliki Akan Menjadi Sia-sia.

Dalam Istilah Jawa, Jika Anda Pernah Belajar Bahasa Jawa Dan Membaca Buku-buku Ki Hajar Dewantara, Maka Anda Akan Pernah Mendengar Istilah “Memayu Hayuning Bawana”.

Kata Memayu Berasal Dari Kata Hayu (cantik, Indah Atau Selamat) Dengan Mendapat Awalan Ma Menjadi Mamayu (mempercantik, Memperindah Atau Meningkatkan Keselamatan) Yang Diucapkan Sering-sering Sebagai Memayu.

Kata Hayuning Berasal Dari Kata Hayu Dengan Mendapatkan Kata Ganti Kepunyaan Ning (nya) Yang Berarti Cantiknya Indahnya Atau Selamatnya (keselamatannya) Terjemahan Bebasnya Dari Memayu Hayuning : Mengusahakan Keselamatan, Kebahagiaan Dan Kesejahteraan.

Kata Bawono Berarti Dunia Dalam Pengertian Dunia Batin, Alam, Jiwa Atau Rohani.

Secara Keseluruhan Terjemahan Bebas Dari Memayu Hayuning Bawono Adalah Mengusahakan (mengupayakan) Keselamatan, Kebahagiaan, Dan Kesejahterann Hidup Di Dunia.

Memayu Hayuning Bawana Dapat Diartikan Juga Sebagaimana Kita Hidup Di Dunia Ini Hendaknya Senantiasa Mengusahakan Dan Menjaga Keselamatan Hidup Kita Sendiri Dan Kehidupan Di Sekitar Kita Dengan Memperdulikan Ciptaan Tuhan Yang Lain, Agar Kehidupan Kita Menjadi Selaras Dan Dinamis.

Kita Sebagai Manusia Berakal Dan Berbudi Luhur, Mari Kita Saling Bergandeng Tangan Bersama-sama, Melalui Semangat Kita Dan Niat Yang Positif Maka Akan Dapat Mengindahkan Dunia Ini Dengan Penuh Kehijauan, Kebahagian Dan Keselamatan.

  

Memayu Hayuning Bawana

 Mengusahakan Keselamatan, Kebahagiaan, Dan Kesejahteraan Hidup Di Dunia. Ini Kita Interpretasikan Sebagai Peningkatan Dan Menyebarluaskan, Kesejahteraan, Penghijauan, Pengembangan Kerohanian Dan Kesucian Dalam Keluarga, Masyarakat, Budaya Dan Jaringan Planet Hidup ".

 

ilustrasi Gambar